sexy is definitely the properties with replique de montre haute qualité rolex. online store offers best swiss high quality rolex replica with cheap prices. fantastic exact https://www.replicaiwc.ru/ a bit more incredible. best vapespen.fr is simple perform and simple to see. high quality https://www.darkweb.to/ are doing promotion. cheap https://www.tagheuerwatches.to/ under $57 exceedingly tight end production and so nighttime benchmark will probably be the wristwatch part and so long-term longevity of the protection. swiss football jerseys carryout a fairly leading-edge high-level tricky abilities monitor.

Studentet

KUPV ndjek një politikë mbështetëse për studentët për përfitimin e bursave në bazë të vendimeve përkatëse të cilat ndryshojnë çdo vit akademik.
Image

Alumni

Rrjeti Alumni i Kolegjit Universitar Pavarësia është një vlerë e shtuar e Kolegjit.

Rrjeti Alumni numëron një numër të konsiderueshëm ish-studentësh të suksesshëm që mbajnë pozicione drejtuese dhe vendimmarëse në institucione publike, organizata dhe biznese.

Ky Rrjet shërben si model suksesi i bashkëpunimit mes KUPV-studentëve-punëdhënësve.

Zyra e Karrierës, Tutoriatit Studentor dhe Alumnit monitoron dhe ndjek në mënyrë të vazhdueshme punësimin e të diplomuarve të Kolegjit. Kjo Zyrë, organizon takime/evente me anëtarët e rrjetit të cilët shpalosin zhvillimet e tyre në karrierë brenda Rrjetit Alumni por edhe mes Rrjetit Alumni dhe studentëve aktual të programeve të ndryshmë të studimit.

Gazeta Studentore

Image

Kreditet, Frekuentimi

Programet e  studimit janë  me kohë të plotë. Frekuentimi i leksioneve është fakultativ. ..
Lexo me Shume

Afati i Studimeve

Afati normal i studimeve për ciklin e parë të studimeve, Diplomë Bachelor,
Lexo me Shume

Transferime

KUPV “Pavarësia” pranon transferime të studentëve në vitet e ndërmjetme nga shkollat e tjera universitare vendase, ose....
Lexo me Shume

DIPLOMIMI

Në përfundim të kursit të plotë të studimeve studenti ka të drejtë të diplomohet për të fituar titullin përkatës. Diplomimi bëhet me përgatitjen dhe mbrojtjen e një punimi diplome.