Biblioteka

Image

Biblioteka “Pavaresia”

Biblioteka e Kolegjit Universitar “Pavarësia” Vlore përbërë nga 3 biblioteka me një kapacitet prej 130 vende e përbërë nga 3 salla te cilat gjenden brenda mjediseve te Kolegjit Universitar “Pavarësia”.

Biblioteka ‘Pavarësia “Nr 1 ka në dispozicioni një numër te konsiderueshëm  librash të kataloguar. Nga këto rreth 1796 tituj dhe 2127 libra janë të disponueshme në gjuhën angleze. Biblioteka përmban artikuj bibliografike, të ndara sipas fushave: Ekonomi, Drejtësi, Shkencave Politike, Shkenca Sociale, Shkencat e Aplikuara. Librat e tjerë i përkasin profileve: gjuhësore, biografi, histori etj.
Libri universitar është i ndarë në degët përkatëse

Fakulteti i shkencave  te aplikuara

Shtrihet në një mjedis prej 80.6 m2 .Biblioteka N3 është biblioteke qe u shërben lendeve shkencore.Rafte gjithsejtë 5 m2.

Fakulteti i Ekonomisë dhe Drejtësisë

Biblioteka N3 është biblioteke  e cila u shërben lendeve shkencore .