Revista Shkencore

Revista Shkencore “Pavarësia”, Volumi 6, Nr 1, Nëntor 2021

Revista Shkencore “Pavarësia”, Volumi 6, Nr 1, Nëntor 2021

ICEI16 – Final Proceeding Book

ICEI16 – Final Proceeding Book

Revista Shkencore “Pavarësia”, Volumi 5, Nr 1, Nëntor 2019

Revista Shkencore “Pavarësia”, Volumi 5, Nr 1, Nëntor 2019

Revista Shkencore “Pavarësia”, Nr. 4/1/2018 (2)

Revista Shkencore “Pavarësia”, Nr. 4/1/2018 (2)

Revista Shkencore “Pavarësia”, Nr. 4/2018

Revista Shkencore “Pavarësia”, Nr. 4/2018