Master i Shkencave (PIND ) në Arkitekturë

Master i Shkencave (PIND ) në Arkitekturë

Kohëzgjatja e programit: 5 vite akademike
Ndjekja e studimeve: me kohë të plotë
Numri total i krediteve të programit: 300 kredite (ECTS)

Date

19 December 2021

Tags

PIND

Kontakt

Bulevardi Vlorë Skelë
PO.Box Posta Vlorë Albania Shqipëri Vlorë
Albania
AL-9401
Vlorë

+355 33 411 555/666