Njoftime

Mbrojtja e tezave të diplomës në Departamentin e Inxhinierisë Informatike

Më datë 12 Korrik 2022, Departamenti i Inxhinierisë Informatike zhvilloi mbrojtjen e diplomave të ciklit Master, 

Më datë 12 Korrik 2022, Departamenti i Inxhinierisë Informatike zhvilloi mbrojtjen e diplomave të ciklit Master, për programet Master i Shkencave në “Inxhinieri Informatike” dhe Master i Shkencave në “Informatikë Ekonomike”. Studentët prezantuan punimet e tyre për mbrojtjen e tezës së diplomës përpara komisionit.

 

Kontakt

Bulevardi Vlorë Skelë
PO.Box Posta Vlorë Albania Shqipëri Vlorë
Albania
AL-9401
Vlorë

+355 33 411 555/666