Të dashur student! Ju besuat ëndrrën tuaj tek ne, e besuat ëndrrën tuaj tek Kolegji Universitar “Pavaresia Vlorë”, dhe i'a dolet, pas disa viteve studimeve, sot jeni në finish , krenar më shumë se kurrë, pasi realizuat objektivin që i kishit vendosur vetes tuaj.

Hapat e regjistrimit në KOLEGJIN UNIVERSITAR “PAVARËSIA VLORË” (KUPV):

Raundi I

20-29 Korrik (Qarku Vlorë në datën 27 Korrik),  maturantët plotësojnë formularin me 10 preferencat

23 Gusht,  vijnë listat nga ministria për Raundin  I

28 Gusht, Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” dërgon listat e aplikantëve që kanë zgjedhur KUPV dhe vendosim  vijën e kuqe

29 Gusht -11 Shtator janë regjistrimet e Raundit I

12 Shtator është data e çregjistrimeve sipas kërkesave të studentëve

13 Shtator, Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” dërgon regjistrimet e Raundit I dhe kuotat e paplotësuara

Ditën e martë, datë 25/07/2017 ora 19:00, Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” organizon ceremoninë e diplomimit të studentëve të nivelit Bachelor dhe Master, për vitin akademik 2016-2017.

Në datën 09 Qershor 2017, në ambientet e Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë”, zhvillua trajnim me studentë të cilët do të votojnë për herë të parë. Trajnimi kishte në fokus të drejtën për të votuar si një e drejtë kushtetuese, demokracinë, zgjedhjet, të drejtat dhe përgjegjësitë e qytetarëve në jetën politike në një shtet demokratik. Studentët u informuan rreth