Njoftohen të gjithë aplikantët fitues të Raundit I, që të paraqiten në Sekretarinë Mësimore të Kolegjit Universitar "Pavarësia Vlorë" për të kryer regjistrimin në një nga programet e studimit në të cilin janë shpallur fitues.
 

Afati i regjistrimeve për fituesit e Raundit I është prej datës 29 Gusht 2017, deri më datë 11 Shtator 2017.

 
Ju mirëpresim!
 
 
 

Më datën 23 gusht 2017,  QSHA u ka përcjellë të gjitha IAL-ve, në formë elektronike dhe zyrtarisht, për çdo program studimi të ofruar nga ana e tyre:

 

 1. Listën e aplikantëve që kanë përzgjedhur programet e studimit.
 2. Notat e të gjitha viteve të shkollës së mesme.
 3. Rezultatet e provimeve të maturës shtetërore.
 4. Mesataren e të gjitha viteve të shkollës së mesme.
 5. Mesataren e provimeve të Maturës Shtetërore.
 6. Mesataren e përgjithshme të përllogaritur sipas VKM. Nr 346 datë 19.4.2017.
 7. Indekset e profileve të shkollave të mesme.

Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë”, shpall aplikimet për vende të hapura pune për vitin akademik 2017 – 2018, për staf akademik/pedagogë me kohë të plotë, në programet:

 1. Drejtësi;
 2. Shkenca Politike;
 3. Ekonomi;
 4. Inxhinieri Informatike;
 5. Arkitekturë;