Partneret Strategjike

Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” në kuadër të strategjisë institucionale dhe ndërkombëtarizimit ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me partnerë lokal, rajonal dhe europianë
Image

Instuticione të Arsimit të Lartë

 1. Universiteti i Sporteve të Tiranës
 2. Kolegji AAB
 3. KU Instituti Kanadez i Teknologjisë
 4. Universita La Sapienza, Itali
 5. Universiteti Canakkale, Turqi

Institucione publike

 1. Inspektoriati Shtetëror Shëndetsor Dega Rajonale Vlorë
 2. Drejtoria Rajonale e Punësimit Vlorë
 3. Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë
 4. Porti Detar Vlorë Sh.a
 5. Spitali Psikiatrik “Ali Mihali” Vlorë
 6. Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Vlorë
 7. Operatori i Sisitemit të Shpërndarjes Sh.a

Organizata OJF

COSV në Shqipëri, Vlorë
Image

Organizata profesionale

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Vlorë
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image