Vizita e studetëve të Drejtësisë në Gjykatën e Apelit të Rrethit Vlorë

  • 25 Qershor 2020

Studentët e Departamentit të Drejtësisë ishin të pranishëm sot nën mentorimin e Dokt. Lisien Damini, si dëgjues në një seancë gjyqësore në Gjykatën e Apelit të Rrethit Vlorë. Qëllimi i këtyre vizitave studimore të studentëve, krahas detyrimeve lëndore është edhe pjesë e planit të zhvillimit strategjik të Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë”, ku një theks i veçantë vihet në aftësimin praktik të studentëve.