Takimi i parë i komitetit koordinues të rrjetit TLLLC network

  • 21 Tetor 2020
Në datën 15 Tetor 2020, në ambjentet e Universitetit të Korçës “Fan Noli”, u zhvillua takimi i parë i komitetit koordinues të rrjetit TLLLC network.
Takimi u fokusua në oganizimin dhe funksionimin e qendrave LLL në zbatim të planit të aktiviteteve të miratuara. Së shpejti fillon puna për zhvillimin e moduleve të reja të trajnimit për mësuesit!