SI TË APLIKONI PËR STUDIME NË SHPAL “PAVARËSIA”

  • 25 Qershor 2020

Hapi 1 – Maturantët kryejnë pagesën pranë zyrave të Postës Shqiptare, ose në bankë, në shumën 2.000 lekë (mandati shkarkohet në faqen: akp.gov.al)

Hapi 2 – Mandati i pagesës dorëzohet pranë sekretarisë mësimore të shkollës së mesme

Hapi 3 – Maturantët duhet të aplikojnë në linkun: matura.akp.gov.al, në datat 1-11 Gusht, sipas qarqeve, (Qarku Vlorë në datën 9 Gusht)

Hapi 4 – Maturantët mund të rendisin deri në 10 preferenca, por, mos harroni të zgjidhni si preferencë SHPAL ‘PAVARËSIA” dhe programin e dëshiruar të studimit në të

Hapi 5 – Maturantët fitues shpallen brenda datës 30 Gusht 2016 dhe regjistrimi në SHPAL “Pavarësia” kryhet brenda datës 20 Shtator 2016