Shpallje për aplikim për staf akademik me kohë të plotë

  • 12 Shtator 2020

Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë”, shpall aplikimet për vende të hapura pune për vitin akademik 2020 – 2021, për staf akademik/pedagogë me kohë të plotë, në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve, programet:

  1. Drejtësi;
  2. Shkenca Politike;
  3. Ekonomi;
  4. Inxhinieri Informatike;
  5. Arkitekturë;

si dhe, Kërkues Shkencorë në Qendrat e Kërkimeve Shkencore.

Për me tepër informacion klikoni këtu.