Shpallet lista paraprake e studentëve fitues në ciklin e studimeve Bachelor në vitin akademik 2016-2017