Shpallen fituesit e raundit të parë në Kolegjin Universitar “Pavarësia Vlorë”

  • 26 Qershor 2020
Njoftohen të gjithë aplikantët fitues të Raundit I, që të paraqiten në Sekretarinë Mësimore të Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë” për të kryer regjistrimin në një nga programet e studimit në të cilin janë shpallur fitues.

Afati i regjistrimeve për fituesit e Raundit I është prej datës 30 Gusht 2018, deri më datë 12 Shtator 2018.