Sesion Informues me Studentët për Akreditimin Institucional

  • 25 Qershor 2020

Në prag të Akreditimit Institucional u mbajt sot një sesion informues me studentët mbi ndryshimet në Ligjin e Arsimit të Lartë dhe hapat e procesit të akreditimit. Në këtë sesion studentët u njohën thelbësisht me kuadrin ligjor të tij, si dhe u saktësua strukturimi i ri i organikës Institucionale në përputhshmëri të plotë me këtë Ligj. Gjithashtu studentëve iu përforcua roli i tyre në këtë proces, si stakeholdersat më të rëndësishëm në kolegjin tonë.