Projekti EntrAL Newsletter 2

  • 6 Janar 2022
Në kuadër të diseminimit të rezultateve të deritanishme të projektit EntrAL, ku Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” është partner, bashkëlidhur do të  gjeni newsletter-in e dytë të këtij projekti.
Ju faleminderit!