Projekti EntrAL Newsletter 1

  • 22 Shtator 2021
Në kuadër të diseminimit të rezultateve të deritanishme të projektit EntrAL, ku Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” është partner, bashkëlidhur do të  gjeni newsletter-in e parë të këtij projekti. (Klikoni këtu)
Ju faleminderit!