Partnerët Strategjikë

 • E enjte 11 Qershor, 2020

Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” në kuadër të strategjisë institucionale dhe ndërkombëtarizimit ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me partnerë lokal, rajonal dhe europianë. Partnerët strategjikë të KUPV janë si më poshtë vijon:

Instuticione të Arsimit të Lartë

 1. Universiteti i Sporteve të Tiranës
 2. Kolegji AAB
 3. KU Instituti Kanadez i Teknologjisë
 4. Universita La Sapienza, Itali
 5. Universiteti Canakkale, Turqi

Institucione publike

 1. Inspektoriati Shtetëror Shëndetsor Dega Rajonale Vlorë
 2. Drejtoria Rajonale e Punësimit Vlorë
 3. Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë
 4. Porti Detar Vlorë Sh.a
 5. Spitali Psikiatrik “Ali Mihali” Vlorë
 6. Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Vlorë
 7. Operatori i Sisitemit të Shpërndarjes Sh.a

Organizata OJF

 1. COSV në Shqipëri, Vlorë

Organizata profesionale

 1. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Vlorë