Ore e hapur me studente te Departamentit te Shkencave Politike

  • 26 Qershor 2020
Në kuadrin e realizimit  të planit institucional për kërkimin shkencor dhe aktivitetet për vitin akademik 2017-2018, më datë 8 shkurt , Departamenti i Shkencave Politike zhvilloi një orë të hapur ku studentë të vitit të parë prezantuan punimet e tyre. Kjo orë u zhvilluar në formatin  e nje debati të hapur ku studentët ndanë pikëpamjet e tyre me njëri-tjetrin. Temat e trajtuara ishin:
–       Angazhimi i të rinjëve në politikë;
–       Realizimi i lirive në demokraci;
–       Përfitimet e integrimit të të rinjëve në Bashkimin Europian.Aktivitete të tilla ndihmojnë studentët tanë të hedhin hapat e para të shkrimit ,  kërkimit shkencor dhe të zhvillojnë të menduarin kritik.