Njoftim për procedurën e regjistrimit të fituesve të raundit të dytë në ciklin e studimeve Bachelor

  • 25 Qershor 2020

Të gjithë kandidatët, të cilët kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e dytë dhe janë shpallur fitues, duhet të kryejnë procesin e regjistrimit online dhe me dokumentacion në sekretaritë mësimore të SHPAL “Pavarësia”, nga data 13 deri në datën 16 Tetor 2016.

Video Tutorial