Memorandum bashkëpunimi për rrjetin e Bibliotekave

  • 26 Qershor 2020

Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” dhe Kolegji AAB nënshkruan memorandum bashkëpunimi për bashkëpunim në rrjetin e Bibliotekave të të dy institucioneve.Në mënyrë që të zgjerohet bashkëpunimi ekzistues arsimor, shkencor dhe kulturor, Kolegji AAB dhe Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë”, në datë 16 Shkurt 2018 nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje e kryen z. Urim Sallauka, drejtor i Bibliotekës Universitare të Kolegjit AAB dhe Dr. Engjëllushe Zenelaj, drejtoreshë e Qendres Kërkimore Shkencore të Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë”.Fushat e veçanta të bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve përfshijnë rrjetin e bibliotekave, si: bashkëpunimin ndërmjet stafit të bibliotekave, shkëmbime botimesh të ndërsjellta, dhënie aksesi për përdorimin online të bibliotekave elektronike, përdorimin online nga ana e studentëve, studiuesve shkencorë dhe pedagogëve në bibliotekat elektronike.