Lista e aplikantëve fitues të Raundit II

  • 25 Qershor 2020
Njoftohen të gjithë aplikantët fitues të Raundit II, që të paraqiten në Sekretarinë Mësimore të Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë” për të kryer regjistrimin në një nga programet e studimit në të cilin janë shpallur fitues.

Afati i regjistrimeve për fituesit e Raundit II është prej datës 01 Tetor 2017, deri më datë 14 Tetor 2017.