Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “Konsolidimi i shtetit dhe sfidat eurointegruese”

  • 26 Qershor 2020
Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” në partneritet me Kolegjin AAB, Prishtinë, Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës dhe Universitetin Shtetëror të Tetovës, më  datat 15 e 16 shkurt 2018, organizuan Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Konsolidimi i shtetit dhe sfidat eurointegruese”.
Në dhjetëvjetorin e Pavarësisë së Kosovës kjo konferencë pati për qëllim që të bëjë bashkë akademikë, hulumtues dhe personalitete (vendore dhe ndërkombëtare). Kjo konferencë shkencore ofroi një mundësi e veçantë për studiuesit me kërkimet e tyre të cilët ishin pjesë aktive e  debatit akademik me referuesit kryesorë të konferencës.
Në konferencë morrën pjesë 100 referues me kontributet e tyre shkencore nga lëmia e Administratës Publike, Shkencave Politike, Ekonomia, Drejtësia, etj.