Hapat e regjistrimit në KOLEGJIN UNIVERSITAR “PAVARËSIA VLORË” (KUPV)

  • 25 Qershor 2020

Hapat e regjistrimit në KOLEGJIN UNIVERSITAR “PAVARËSIA VLORË” (KUPV):

 

Raundi I

20-29 Korrik (Qarku Vlorë në datën 27 Korrik),  maturantët plotësojnë formularin me 10 preferencat

23 Gusht,  vijnë listat nga ministria për Raundin  I

28 Gusht, Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” dërgon listat e aplikantëve që kanë zgjedhur KUPV dhe vendosim  vijën e kuqe

29 Gusht -11 Shtator janë regjistrimet e Raundit I

12 Shtator është data e çregjistrimeve sipas kërkesave të studentëve

13 Shtator, Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” dërgon regjistrimet e Raundit I dhe kuotat e paplotësuara

Raundi II

15-22 Shtator,  maturantët plotësojnë formularin me 10 preferencat për Raundin II

27 Shtator,  vijnë listat nga ministria për Raundin  II

30 Shtator, Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë”  dërgon listën e aplikantëve që kanë zgjedhur KUPV dhe vendosim vijën e kuqe

1 Tetor -14 Tetor janë regjistrimet e Raundit II

4 Tetor  është data e çregjistrimeve sipas kërkesave të studentëve

20 Tetor, Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë”  dërgon regjistrimet e Raundit II dhe kuotat e paplotësuara

 

15 Nëntor dërgohen listat përfundimtare të Bachelorit në Ministri