Departamenti i Ekonomisë

  • E enjte 11 Qershor, 2020

DEPARTAMENTI I EKONOMISË

 

Program Studimi i Ciklit të Parë

Bachelor në “Ekonomi”

Kohëzgjatja e programit: 3 vite akademike me kohë të plotë

Numri total i krediteve të programit: 180 kredite

 

Programe Studimi të Ciklit të dytë

Master Profesional në “Financë dhe Kontabilitet i Firmave”

Kohëzgjatja e programit: 1 vit akademik me kohë të plotë

Numri total i krediteve të programit: 60 kredite

Master i Shkencave në “Financa Publike dhe Administrimi Publik”

Kohëzgjatja e programit: 2 vite akademike me kohë të plotë

Numri total i krediteve të programit: 120 kredite

 

Program Studimi Diplomë Profesionale

Diplomë Profesionale në “Menaxhim në Turizëm dhe Hoteleri”

Kohëzgjatja e programit: 2 vite akademike me kohë të plotë

Numri total i krediteve të programit: 120 kredite