Kolegji Universitar Pavaresia Vlore

10 VJET … MË PRANË! Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë”
Image

FAKULTETI I SHKENCAVE TE APLIKUARA

Inxhinieri Informatike
Arkitekture


FAKULTETI I EKONOMISE DHE SHKENCAVE SHOQERORE

Ekonomi
Drejtesi
Shkenca Politike
Menazhim Turizmi
Alumni
Rrjeti Alumni numëron një numër të konsiderueshëm ish-studentësh të suksesshëm që mbajnë pozicione drejtuese dhe vendimmarëse në institucione publike, organizata dhe biznese.
Lexo me Shume
EIPASS
EIPASS
Çertifikimi i kompetencave në fushën e TIK kualifikon dhe i jep vlerë CV-së suaj, duke lehtësuar futjen në botën akademike dhe në botën e punës. EIPASS mbështet përhapjen e kulturës dixhitale dhe principin e LifeLong Learning mbi të cilin bazohen programet ndërkombëtare të çertifikimit.
LLL
LLL
Qendra LLL është një qendër e krijuar në Kolegjin Universitar “Pavarësia Vlorë”, në kuadër të Projektit TEAVET . Qendra është dizenjuar dhe zhvilluar në bashkëpunim të ngushtë me ekspertët dhe partnerët ndërkombëtarë të projektit, Institutit të Zhvillimit Arsimit dhe Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

Partneret Strategjik

Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” në kuadër të strategjisë institucionale dhe ndërkombëtarizimit ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me partnerë lokal, rajonal dhe europianë.

Programet e Studimit

  Diplome Profesionale
Bachelor
DIND
Master Profesional
Master Shkencor

Satusi dhe Regullore

Biblioteka

Biblioteka e Kolegjit Universitar “Pavarësia” Vlore përbërë nga 3 biblioteka me një kapacitet prej 130 vende e përbërë nga 3 salla te cilat gjenden brenda mjediseve te Kolegjit Universitar “Pavarësia”.

Kontakt

Bulevardi Vlorë Skelë
PO.Box Posta Vlorë Albania Shqipëri Vlorë
Albania
AL-9401
Vlorë

+355 33 411 555/666