As part of the European Week, the Department of Justice and Political Science also the Department of Economics in collaboration with the European Union Information Centre of Vlora, organized a scientific session on the topic: "The European Union: Challenge or Perspective? ". 

On dates 27,28 and 29 April 2015 was held on SHPAL “Pavaresia” the annual event of Chess Tournament  organized by the Department of Computer Engineering. 

A Training Session was organized today at University College “Pavaresia Vlore” under the framework of the Institution of Accreditation (PAAHE). Participants in the training were Lectures and Students that are involved in this process.

Treguesit e vlerësimit na bëjnë të krahasueshëm … Diferencën e bëjnë studentët!!!

Të dashur studentë, le të shërbejë ky Rankim si një ftesë për të rritur angazhimin e përbashkët drejt rezultateve edhe më të larta…

Disponibiliteti ynë nuk mungon!!!

Burimi : http://www.webometrics.info/en/Europe/Albania