Në kuadrin e një marrëveshje të përbashkët, që SHPAL “Pavarësia” po kryen me Universitetin “La Sapienza” në Romë, u organizua në ...

 

Trupa e Teatrit "Pavarësia"sjellë ne skenë:

Jo të gjithë hajdutët vijnë për keq ....

Ftohen të marrin pjesë të gjithë subjektet e interesuar në tenderin me procedurë “tender i hapur”, për blerjen e pajisjeve, me fond limit 10.550 euro, i cili do të zhvillohet në datën 20.06.2016, pranë ambienteve të SHPALPV, ora 11:00.

 

Në kuadër të aktiviteteve të zhvilluara për parandalimin e dhunës dhe ngjarjeve të rënda në marrëdhëniet familjare, Departamenti i Drejtësisë dhe Shkencave Politike, në bashkëpunim me Drejtorinë e Policisë, Qarku Vlorë, zhvilluan një takim sensibilizues në ambientet e SHPAL “Pavarësia”. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të institucioneve të ndryshme të qytetit, të organizatave dhe shoqatave, si dhe studentë dhe