I nderuar Maturant!

Nëse, Ju në Raundin e Parë: nuk keni aplikuar; nuk jeni shpallur fitues; nuk keni arritur të regjistroheni, Ju keni të drejte të aplikoni online në periudhën 15 shtator- 22 Shtator, për Raundin e Dytë, në Kolegjin Universitar “Pavarësia Vlorë”.

Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë”,  Ju fton që në Raundin e Dytë, të aplikoni dhe të regjistroheni, në Programet e Studimit të Këtij Universiteti:

Kolegjin Universitar “Pavarësia Vlorë” e  gjeni me këtë emërtim  në listën e aplikimit:

“Shkolla  e Lartë Private : Pavarësia”

Njoftohen të gjithë aplikantët fitues të Raundit I, që të paraqiten në Sekretarinë Mësimore të Kolegjit Universitar "Pavarësia Vlorë" për të kryer regjistrimin në një nga programet e studimit në të cilin janë shpallur fitues.
 

Afati i regjistrimeve për fituesit e Raundit I është prej datës 29 Gusht 2017, deri më datë 11 Shtator 2017.

 
Ju mirëpresim!
 
 
 

Më datën 23 gusht 2017,  QSHA u ka përcjellë të gjitha IAL-ve, në formë elektronike dhe zyrtarisht, për çdo program studimi të ofruar nga ana e tyre:

 

  1. Listën e aplikantëve që kanë përzgjedhur programet e studimit.
  2. Notat e të gjitha viteve të shkollës së mesme.
  3. Rezultatet e provimeve të maturës shtetërore.
  4. Mesataren e të gjitha viteve të shkollës së mesme.
  5. Mesataren e provimeve të Maturës Shtetërore.
  6. Mesataren e përgjithshme të përllogaritur sipas VKM. Nr 346 datë 19.4.2017.
  7. Indekset e profileve të shkollave të mesme.