SHPALPV është pjesë e projektit “ENCHASE”- Enhancing Albanian System of Quality Assurance in Higher Education: Application of the Process and Outcome-based Methodology, që prej tetorit 2013 dhe aktualisht. Ky projekt është parashikuar me një jetëgjatësi 3 vjeçare, por në takimin e fundit midis partnerëve u vendos shtyrja e projektit edhe për 1 vit, për arsye koordinuese dhe të realizimit të paketave të punës të parashikuara në projekt.

  Kronologjia e veprimtarisë (takimeve) të tij është si më poshtë:

Takimet ndërkombëtare:

17.12.2013-20.12.2013- Kick-Off Meeting në Universitety of Koblenz-Landau, Koblenz, Gjermani.

03.03.2014-05.03.2014- Coordination Meeting në American University of Tirana, Tiranë, Shqipëri

25.06.2014-27.06.2014- Training Event in QANU, Utrecht, Hollandë

07.07.2014-18.07.2014- Summer Academy, në University of Koblenz-Landau, Koblenz, Gjermani

15.10.2014- Monitoring Visit nga Erasmus + Office, Universiteti I Elbasanit, Elbasan, Shqipëri

24.03.2015- Follow-up of activities at PAAHE (APAAL), Tiranë, Shqipëri.

2.07.2015- 3.07.2015- Coordination and Planning Meeting in European University of Tirana, Tiranë Shqipëri.

13.07.2015- 17.07.2015- Summer Academy, in University of Koblenz-Landau, Koblenz, Gjermani

09.11.2015-11.11.2015- Coordination Meeting, Universiteti I Korçës, Korçë, Shqipëri www.unipavaresia.edu.al Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

12.11.2015- Monitoring Visit nga Erasmus + Office, European University of Tirana, Tiranë, Shqipëri.

23.05.2016-25.05.2016- Informing and Planning Meeting, Private School of Higher Education “Pavaresia” Vlorë, Vlorë, Shqipëri

 Takimet brenda SHPALPV (In-home Activities)

Për arsye të informimit, Enchase Team në SHPALPV ka ndërmarrë dhe realizuar një sërë takimesh, workshop-e me stafin akademik, stafin administrativ, studentët dhe ALUMNI-n e SHPALPV-së. Logjika e këtyre aktiviteteve ka qenë e tillë:

- Nje session informues para çdo takimi ndërkombëtar me partnerët e projektit, për të marrë prej të pranishmëve çdo sugjerim, kërkesë apo rekomandim, që lidhet me qëllimet e “ENCHASE” dhe për t’u reflektuar ato më pas në takimet apo dokumentacionin përkatës.

- Nje session informues pas çdo takimi ndërkombëtar me partnerët e projektit, për t’I vënë në dijeni dhe për t’I mbajtur të informuar stafin dhe studentët për detyrat e radhës që lihen në kuadër të projektit dhe për të ndarë me ata përvojat e rekomanduara në kuadër të projektit “Enchase” dhe qellimeve specifike të work-package përkatës.

ENCHASE WEB LINK