Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

 

Sezoni i Veres Semestri i Dytë 2019
Arkitekturë
Provime Viti i Parë
Orari eshte duke u përditësuar
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
Provime Viti i Dytë
Orari eshte duke u përditësuar
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
Provime Viti i Tretë
Orari eshte duke u përditësuar
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
Provime Viti i Katërt
Orari eshte duke u përditësuar
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
Provime Viti i Pestë
Orari eshte duke u përditësuar
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra