Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

 

Sezoni i Veres Semestri i Dytë 2019
Inxhinieri Informatike
Provime Viti i Parë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2019-06-18 Fizike II 6 Z.Muco, J.Hodaj A6 09:30
2019-06-21 Metoda Llogaritese 6 J.Hodaj, S.Hysko A6 09:30
2019-06-25 Informatike 6 E.Robi; J.Hodaj A6 09:30
2019-07-01 Matematike II 6 S.Hysko, J.Hodaj A6 09:30
2019-07-05 Anglisht 6 E.Dilo, J.Hodaj A3 09:30
Provime Viti i Dytë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2019-06-18 Algoritmike dhe Strukture te Dhenash 6 D.Dafa, A.Mehmeti A10 09:30
2019-06-22 Sisteme Elektronike(mod II) 6 Z.Muco ,E.Hoxha A10 09:30
2019-06-27 Programim OO (Java) 6 E.Robi; A.Mehmeti A10 09:30
2019-07-01 Baza te Kontrollit te Sistemeve 6 Z.Muco ,E.Hoxha A10 09:30
2019-07-05 Arkitekture Kompjuteri 6 A.Mehmeti E.Hoxha A10 09:30
Provime Viti i Tretë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2019-06-14 Praktika 7 A2 09:30
2019-06-20 Programim Web 6 A.Mehmeti; E. Robi A10 09:30
2019-06-25 Inxhinieri Software 6 E.Hoxha:E.Robi A10 09:30
2019-06-28 Sisteme Operative(Linux) 6 A.Mehmeti, E.Hoxha A10 09:30
2019-07-03 Matlab 6 E.Robi, A.Mehmeti A10 09:30
2019-07-13 Diploma 7 A2 09:30