Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

 

Sezoni i Veres Semestri i Dytë 2019
Drejtësi
Provime Viti i Parë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2019-06-19 E drejte Civile 6 M.Skenderaj, G.Mehmeti A4 09:30
2019-06-24 Histori e shtetit dhe e se drejtes 6 E.Orhani, S.Xhaferi A3 09:30
2019-06-27 E Drejte administrative 6 L.Licaj, A.Fega A4 09:30
2019-07-05 Anglisht 6 E.Dilo, F.Deliaj A4 09:30
2019-07-07 E Drejte publike 6 G.Mehmeti, M.Skenderaj A4 09:30
Provime Viti i Dytë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2019-06-19 E dreje Penale e Posacme 6 A.Fega , M.Skenderaj A3 09:30
2019-06-21 Kriminalistike M.Skenderaj, A.Fega A3 09:30
2019-06-26 E drejta familjare 6 A.Fega, J.Goxha A3 09:30
2019-07-03 E Drejte Pune dhe sig shoqerore 6 A.Fega, J.Goxha G.Mehmeti, M.Skenderaj A1 09:30
2019-07-05 Arsyetim Ligjor 6 G.Mehmet, J.Goxha A3 09:30
Provime Viti i Tretë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2019-06-20 Praktika 7 J.Goxha, L.Licaj, M.Skenderaj A7 09:30
2019-06-21 E Drejte e detyrimeve 6 L.Licaj, G.Mehmeti A7 09:30
2019-06-25 E Drejte e tregtare 6 J,Goxha, G.Mehmeti A7 09:30
2019-07-11 Diploma 7 Komisioni A3 09:30