Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

     

Sezoni i Veres Semestri i Dytë 2019
Ekonomi
Provime Viti i Parë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2019-06-18 E Drejta ne biznes 6 L.Licaj/M.Murati A3 09:30
2019-06-21 Ekonomiks 6 B.Dhrami/B.Cakerri A3 09:30
2019-06-26 Baza finance 6 B.Cakerri/R.Lipi A3 09:30
2019-07-01 Matematike 2 6 S.Syko/J. Hodaj A3 09:30
2019-07-05 Anglisht 6 E.Dilo/ B.Cakerri A3 09:30
Provime Viti i Dytë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2019-06-18 Marketing 6 M. Murati/R.Lipi A3 09:30
2019-06-21 Kontabilitet Financiar 6 M.Balaj/B.Dhrami A4 09:30
2019-06-26 26/06/2019 Komunikimi 6 A. Hodaj/S.Xhaferi A3 09:30
2019-07-01 Sjellje organizative 6 B.Dhrami/B.Cakerri A3 09:30
2019-07-05 Drejtim financiar 2 6 R. Lipi/B. Cakerri A3 09:30
Provime Viti i Tretë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2019-06-14 Praktika 7 A4 09:30
2019-06-18 Menaxhim strategjik 6 T. Mehilli /M.Murati A3 09:30
2019-06-21 Kontabilitet Kosto-Drejtim 6 B. Cakerri/B.Dhrami A3 09:30
2019-06-24 Etika ne Kontabilitet 6 B.Cakerri/R.Lipi A3 09:30
2019-06-26 Menaxhim operacional 6 B.Dhrami/M.Murati A3 09:30
2019-07-12 Diploma 7 A7 09:30