Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Projekteve  

Drejtor: Saniela Xhaferi
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Përgjegjësi dhe kompetenca

Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë dhe projekteve ka këto detyra kryesore:

  • Mban, organizon, koordinon, zgjeron dhe administron marrëdhëniet me jashtë të SHPALPV-së me të tretët, organizma homologë ose të ngjashëm, për lidhjen e forcimin e marrëdhënieve dy dhe shumëpalëshe.

  • Luan një rol ndihmës dhe koordinues me njësitë e tjera të institucionit, duke dhënë informacionin dhe asistencën e nevojshme për hartimin, ndjekjen dhe realizimin e projekteve në funksion të procesit mësimor e të kërkimit shkencor, si dhe duke mbajtur kontaktet me donatorët. Përgatit dhe mban lista të plota e të përditësuara të kontakteve me donatorët si dhe të kushteve për pjesëmarrje në projektet e tyre.