Stampa

Sekretaria  Mësimore

Kryesekretare: Marjeta Bonjako

E-mail: marjeta.bonjako@unipavaresia.edu.al

Përgjegjësi dhe kompetenca

Sekretaria Qendrore Mësimore ndihmon zhvillimin e procesit mësimor në KUPV, nëpërmjet kryerjes së detyrave kryesore si më poshtë vijon:

gjatë ndjekjes së programit të studimit në vitet e studimit dhe të dhëna mbi diplomën/at.

 

Visite: 3695