Njoftohen të gjithë aplikantët fitues të Raundit I, që të paraqiten në Sekretarinë Mësimore të Kolegjit Universitar "Pavarësia Vlorë" për të kryer regjistrimin në një nga programet e studimit në të cilin janë shpallur fitues.
 

Afati i regjistrimeve për fituesit e Raundit I është prej datës 02 Shtator 2019, deri më datë 15 Shtator 2019.

 
Ju mirëpresim!
 

Lista e aplikatëve fitues të Raundit I