Bordi Shkencor:

Prof.Dr. Luan Gjonçaj

Prof. Dr. Vincenzo Barba

Prof.As.Dr. Engjëll Liçaj

Prof.Dr. Habib Hamam

PhD. Siri Hoxha

Dr. Myzafer Elezi

Dr. Veronika Durmishi

Dr. Esmeralda Hoxha

Dr. Eva Çipi

Pranimi i Punimit: 25 Prill 2018  
Njoftimi për Pranimin e Punimit: 27 Prill 2018  
Data e Organizimit:  7-8 Maj 2018