Stampa

BIBLIOTEKA

PASURIMI I BIBLIOTEKËS

Gjendja e Librit ne vitet 2017-20187

 

Nr

Viti

Cope

Tituj

 

1

2017

3818

2979

 

2

2018

5018

4179

 

 

Biblioteka “Pavaresia”

Biblioteka e Kolegjit Universitar “Pavarësia” Vlore përbërë nga 3 biblioteka me një kapacitet prej 130 vende e përbërë nga 3 salla te cilat gjenden brenda mjediseve te Kolegjit Universitar “Pavarësia”.

 

Biblioteka "Pavarësia" Nr 1

 

Biblioteka ‘Pavarësia “Nr 1 ka në dispozicioni një numër te konsiderueshëm  librash të kataloguar. Nga këto rreth 1796 tituj dhe 2127 libra janë të disponueshme në gjuhën angleze. Biblioteka përmban artikuj bibliografike, të ndara sipas fushave: Ekonomi, Drejtësi, Shkencave Politike, Shkenca Sociale, Shkencat e Aplikuara. Librat e tjerë i përkasin profileve: gjuhësore, biografi, histori etj.
Libri universitar është i ndarë në degët përkatëse :

 

Biblioteka N2

Fakulteti i shkencave  te aplikuara

Shtrihet në një mjedis prej 80.6 m2 .Biblioteka N3 është biblioteke qe u shërben lendeve shkencore.Rafte gjithsejtë 5 m2.

 

 

Gjendja e literaturës


1-Ekonomi.
2-Drejtësi.
3-Histori.
   a-Amerikë.
   b-Amerikë Latine.
   c-Azi,Lindje e Mesme.
   d-Evropë.
4-Sociologji,psikologji,filozofi.
5-Shkrim Akademik.
6-Libri shkencor shqip.
7-Shkenca politike.
8-Histori.

10-Arkeologji.
9-Anglisht.
10-Inxhinieri informatike.

11-Informatikë.
12-Matematike.
13-Fizike.

14-Kimi.

15-Arkitekturë
16-Letërsi shqipe.
17-Letërsi Angleze.
18-Botime të Kolegjit Universitar :”Pavarësia” Vlorë.

19-Mjekësi.

20--Botime të përgjithshme .

Biblioteka ofron në shumë libra që i përkasin fushave të ndryshme. Biblioteka Nr2 përmban një numër te konsiderueshëm  librash në gjuhën angleze. Biblioteka përmban artikuj, sipas fushave, Shkencave Politike, Arkitekture ,Gjuhe angleze si dhe literature për shkencat mjekësore, artistike etj.

 

- Biblioteka Nr 3

Fakulteti i Ekonomisë dhe Drejtësisë

Biblioteka N3 është biblioteke  e cila u shërben lendeve shkencore .

 

 

PASURIMI ME BOTIME TË REJA TË FONDIT THEMELOR TË BIBLIOTEKËS

 

 

 

MARREVESHJET ME BILBIOTEKAT E TJERA

 

 

Memorandum bashkëpunimi  me Kolegjin AAB -Kosovë

E lidhur midis Kolegjit Universitar:”Pavarësia’ Vlorë dhe  Kolegjit AAB-Kosovë  për bashkëpunimin në rrjetin e bibliotekave., me Nr prot 276 dt 16.02.2018.

Në mënyrë që të zgjerojmë bashkëpunimin ekzistues arsimor,shkencor dhe kulturor,Kolegji AAB dhe Kolegji Universitar:Pavarësia-Vlorë” i bashkohet këtij protokolli mbi bashkëpunimin e rrjetit të bibliotekave  tona.

Fushat e veçanta të bashkëpunimit .

a-Bashkëpunimin ndërmjet stafit të bibliotekave,

b-Shkëmbime botimesh të ndërsjella si:Libra,revista.

c-Dhënie aksesi për përdorimin online të bibliotekave elektronike,

d-Përdorim online nga ana e studentëve,studiuesve shkencor dhe pedagogëve në bibliotekat elektronike.

Kolegji Universitar:”Pavarësia Vlorë” angazhohet në dhënien  akses për përdorimin online të studentëve dhe studiuesve shkencor dhe pedagogëve  të Kolegjit AAB Kosovë të bibliotekave elektronike. Biblioteka AAB të shfrytëzoj 375 tituj librash online të bibliotekës elektronike”Pavarësia në degët e Drejtësisë,shkenca politike,ekonomi,inxhinieri informatike,arkitekturë  dhe përkatësish  titujt janë:

 

Kolegji AAB angazhohet në dhënien akses për përdorimin onlione nga ana e studentëve,studiuesve shkencor dhe pedagogëve të Kolegjit Universitar :”Pavarësia- Vlorë” të shfrytëzojnë  fondin e burimeve  elektronike të Kolegjit AAB Prishtinë.

EDËARD Elgar

DOAJ-Directory of Open acces Jorunals

SCINENCE COMMONS-Open Access Laë Jorunal

BioOne Research Evolved

IOP Elektornic Journals

Dierctory of Opene Access Books

The Neë England Jorunal of Medicine

Kohëzgjatja e  vlefshmërisë së këtij memorandumi është 3 vjet.Më pas mund ët ripërtërihet .

 

Për shfrytëzimin e literaturës  dhe përdorimin online të librit në gjuhën angleze

 

Kolegji Universitar :”Pavarësia-Vlorë’   dhe Biblioteka publike” Shevqet Musaraj” Vlorë ka lidhur marrëveshjen e bashkëpunimit  me Nr. prot 106 dt 06/11/2017  .

Marrëveshja konsiston në:

·        Huazime me interes dhe  kërkime nga ana e studentëve, pedagogëve  dhe stafit akademik të Kolegjit Universitar :”Pavaresia” Vlorë,  Bibliotekën publike “Shevqet Musaraj” të qytetit te Vlorës.

·        Fondi i Bibliotekës publike  “Sh.Musaraj” përfshin rreth 120. 000 ekzemplare librash, te autoreve shqiptar dhe te huaj, në fusha te ndryshme si: albano-ballkanogjik, historik, diplomatik,shkencor, artistik ,etnografik, ekonomik ,drejtësisë,ixhinjerik, arkitekture, mjekësor, etj.

 

E themeluar në 22 gusht te vitit 1946 ,numëron rreth 4000 anëtarë.

Në një vit kalendarik, qarkullon rreth 35 mijë libra të ndryshëm

 Me një traditë te hershme me kodikët dhe dorëshkrimet e rralla te Vlorës dhe Himarës në shek. XIII-XVI, bibliotekën e Mekatit (1672), atë të familjes Vlora (shek.XVIII), bibliotekën e Manastirit te Zvernecit, te Kishës Ortodokse (1916), të Odes se Tregtisë (1920), si dhe fondi i librave të “Bibliotekës së Arsimtareve” (1939) dhe Librarisë “Shpresa” (pronë e arsimdashësit Ibrahim Shyti) e cila cila numëronte rreth 5156 libra.

 

Për përdorimin online të  librit me fondin 2000 libra në gjuhën angleze

Kolegji Universitar :”Pavarësia-Vlorë’   dhe Biblioteka publike” Shevqet Musaraj” Vlorë ka lidhur marrëveshjen e bashkëpunimit  me Nr. prot 106 dt 06/11/2017  .

Marrëveshja konsiston në:

 

-Përdorimi online nga ana e studentëve ,studiuesve shkencor dhe pedagogëve  të Kolegjit            Universitar :”Pavarësia” me  Këndin Amerikan i Librit  me fondin e librit amerikan që gjendet pranë bibliotekës publike:”Shevqet Musaraj” Vlore, financim i ambasadës amerikane në Shqipëri.

 Ky kënd përfshin rreth 2000 libra në gjuhën angleze, në fusha të ndryshme si libri politike,libri ekonomik,injxhinjerik,artistik.Këndi i amerikan i librit ka akses online me një kod të veçantë për tu përdorur nga ambientet e Kolegjit Universitar :Pavarësia” Vlorë.

 

 

Përdorimi online  në Këndin amerikan të librit :

 

Connect ëith us:

 

AKSES  PER SHFRYTEZIM LITERATURE NGA BIBLIOTEKA 

E UNIVERSITETIT MANCESTER,   SH.B.A.

 

 

Kolegji Universitar :”Pavarësia-Vlorë’   në bazë të një bashkëpunimi me :

 

Bibliotekën  e Universitetit Mancester,   SH.B.A , ju afron stafit pedagogjik dhe studentëve :akses  për shfrytëzim literature nga biblioteka  e Universitetit Mancester,   SH.B.A.

Bashkëpunimi i afruar nga Dr. Prof Elton Skendaj ,pedagog në Universitetin Mancester konsiston në shfrytëzimin e literaturës :

 

1-Burimi kryesor është Drejtoria e Revistave të Hapura

 

Adresa :(https://www.doaj.org/).

 Ajo funksionon  si një indeks dhe portali për hapjen e revistave të qasjes.

Ka një vend shoqërues për libra .

 

2-Librari i Librarive të Hapura

 

 Adresa:https://www.doabooks.org/).

 

3-JURN është kryesisht për artet dhe shkencat humane .9Arkitekturë dhe shkenca politike).

 

Adresa : për http://www.jurn.org/#gsc.tab=0) ,

 

4-Biblioteka Publike e Shkencave (PLOS) për shkencën.

 

Adresa: (https://www.plos.org/) .

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRARIA ELEKTRONIKE

         
               

LIBRI SHKENCOR

 

 

 

 

 

 

 

 

Lende

TITUJ

         

EKONOMIKU

20

87

         

ARKITEKTURA

12

68

         

JURIDIK

20

40

         

INXHINJERI INFORMATIK

13

44

         

SHKENCA POLTITIKE

20

136

         

 

             
               
               

LIBRARIA ELEKTRONIKE

 

 

Kolegji Universitar”  PAVARESIA “disponon biblioteken elektronike te vendosur ne serverin qendror te sherbimit IT .Cdo botim shkencor  gjendet  i skanuar në në PDF .

Vendosja ne funksion i bibliotekes elektronike .

1-Bibloteka elektronike perfshin gjithsejt :85 lende me nje total prej 375 libra.

2-Orari i funksionit te bibliotekes elektronike :

8.oo-14.00

3- Libraria elektronike funksionon ne auditorin Nr2  dhe ne bibloteken e Universitetit .

 

3-Libraria elektronike

Sipas degeve te fakulteve :

 

Gjendja e Librit ne vitet 2017-20187

 

Nr

Viti

Cope

Tituj

 

1

2017

3818

2979

 

2

2018

5018

4179

 

 

Viti 2018

         

NR

DEGA

ZERI

COPE

TITUJ

Libri SHQIP

 

 

 

 

 

Ekonomiku

1

97

23

 

Drejtesi

1

28

8

 

Arkitekture

1

20

13

 

Inxhinejri informatike

1

 

 

 

Fizike

1

9

9

 

Shkenca Politike

1

97

 

 

Monografi,Studime,Ese

1

 

 

 

Liberi I Huaj

1

11

11

 

Liberi Artistik

1

434

434

 

Liberi elektronik

1

375

85

Libri Anglisht

Ekonomi statistik

1

78

75

 

Ekonomi menaxhim

1

201

199

 

Drejtesi

1

247

234

 

Fizike

1

3

3

 

Inxhinjeri informatike

1

80

80

 

Shkenca poltitike -Histori

1

331

296

 

Shkenca politike -politike

1

306

222

 

Shkenca poltitike -Sociologji

1

146

133

 

Arkeologji

1

20

19

 

anglisht

1

147

139

 

Histori

1

231

211

 

Shkrim akdemik

1

206

141

 

Matematik

1

51

44

 

Letersi

1

100

 

BIBLIOTEKA NR 2

 

1200

1200

1200

 

 

 

 

 

Biblioteka Nr3

 

 

600

600

 

 

 

 

 

Total

 

 

5018

4179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite: 3969