Dr. Albana Demi

Dr. Engjellushe Zenelaj

Phd. ©..Mimoza Agolli

Msc. Ibrahim Çekiri

Pranimi i Punimit: 25 Prill 2018  
Njoftimi për Pranimin e Punimit: 27 Prill 2018  
Data e Organizimit:  7-8 Maj 2018