Në datën 11 Maj 2018, studentë dhe pedagogë të Departamentit të Inxhinierisë Informatike  në kuadrin e aktiviteteve kurrikulare me në fokus studentin, kryen një vizitë pune në ambjentet e kompanisë (ISP) Albtelecom dhe Eagle Mobile.  Gjatë takimit të mbajtur në ambjentet e kësaj kompanine studentët  u pritën nga specialistë të telekomunikacionit ( NOC)  dhe të rrjetave   të cilët  trajtuan  tematika si:

Në datën 18 Prill 2018, në sallën Aula Magna të Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë” u organizua promovimi i librit “Dilema Kushtetuese II” me autor Magjistratin Florjan Kalaja. Pjesëmarrësit në këtë promovim ishin të shumtë. Pjesë e panelit në promovimin e këtij libri ishte edhe Kryetari i Gjykatës së Lartë, Z. Xhezair Zaganjori, i cili gjatë fjalës së tij evidentoi dhe trajtoi disa nga vlerat e veçanta që mbart libri.

Në mbështetje të ligjit nr.80/2015, mbi arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë, Statutit të Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë”, Rregullores së Përgjithshme të Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë”, në bazë të Statutit të Unionit Studentor të KU “Pavarësia Vlorë” si dhe në bazë të Rregullores së Unionit Studentor të KU “Pavarësia Vlorë”, u zhvillua votimi konform parimeve të përgjithshme, i fshehtë me kuti, për zgjedhjen e Presidentit të Unionit Studentor.

Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” në kuadrin e aktiviteteve të Departamentit të Inxhinierisë Informatike organizoi Turneun e VII-të të Shahut. Ky aktivitet ngjalli mjaft interes tek të gjithë dashamirësit e këtij sporti duke shënuar një numër të konsiderueshëm pjesëmarrësish. Të pranishëm ishin sportdashës dhe specialistë të grupmoshave të ndryshme, të cilët i dhuruan...