Në datat 1 dhe 2 Qershor 2017 Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” do të presë në ambjentet e tij  ekspertët e QAA dhe të ASCAL për procesin e Akreditimit Institucional. Një proces tejet i rëndësishëm për institucionit tonë dhe strategjinë e tij të zhvillimit.

Në datat 28 – 30 Prill në Janinë (Greqi), u organizua  Konferenca e 6 Ndërkombëtare Multidisiplinare “ICTEA -2017”,  me temë “THE SCIENCE TODAY IS THE FUTURE ‘ S SOLUTION”. Konferenca është një organizim i EPICT Center, The Danish Center for Education and Research, dhe Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë”, me mbështetjen e  partnerëve, si:

Në kuadër të ditës së Trashëgimisë kulturore Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” ndërmori një vizitë  në një prej qyteteve më të vjetra të Shqipërisë. U zhvillua një  turizëm kulturor në qytetin e Lezhës. Ky aktivitet u ndërmor në kuadër të aktiviteteve studentore kulturore të parashikuara për vitin akademik 2016-2017 jashtë ambienteve të Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë.

Studentët e Departamentit të Drejtësisë ishin të pranishëm sot nën mentorimin e Dokt. Lisien Damini, si dëgjues në një seancë gjyqësore në Gjykatën e Apelit të Rrethit Vlorë. Qëllimi i këtyre vizitave studimore të studentëve, krahas detyrimeve lëndore është edhe pjesë e planit të zhvillimit strategjik të Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë”, ku një theks i veçantë vihet në aftësimin praktik të studentëve.

Foto