Në datën 09 Qershor 2017, në ambientet e Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë”, zhvillua trajnim me studentë të cilët do të votojnë për herë të parë. Trajnimi kishte në fokus të drejtën për të votuar si një e drejtë kushtetuese, demokracinë, zgjedhjet, të drejtat dhe përgjegjësitë e qytetarëve në jetën politike në një shtet demokratik. Studentët u informuan rreth

Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” organizoi një sesion shkencor me Temë “Dita Botërore e Mjedisit”. Ky sesion shkencor u realizua në saj të një bashkëpunimi të frytshëm dhe angazhimi serioz midis stafit akademik dhe studentëve, të cilët ...

Në datën 02 Qershor 2017, Departamenti i Drejtësisë në Kolegjin Universitar “Pavarësia Vlorë” në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë, zhvilloi një leksion të hapur me temë: “Këqyrja e vendit të ngjarjes pas kryerjes së krimit. Gjetja, fiksimi dhe 

Gjatë datave 1 dhe 2 Qershor 2017, Kolegji Universitar "Pavarësia Vlorë", pjesë e grupit (badge) të pestë të Institucioneve të Arsimit të Lartë (IAL) të përfshira në procesin e Akreditimit Institucional, priti në ambjentet e tij Grupin e Vlerësimit të Jashtëm për fazën e vizitës në Institucion.  Grupi i vlerësimit realizoi takime sipas axhendës të parashikuar për këtë proces me stafin akademik, administrativ dhe studentët.