Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” ka hartuar dhe ndjek një strategji funksionale për kërkimin shkencor dhe aktivitetet që zhvillohen gjatë vitit akademik. Këto aktivitete zhvillohen në formën e konferencave shkencore kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare, workshop-e, leksione të hapura, botime librash, publikime të artikujve shkencorë në revista të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, etj.Strategjia e kërkimit shkencor synon të ofrojë kërkime, studime shkencore...

Në kuadër të aktiviteteve studentore kurrikulare  të parashikuara për vitin akademik 2017-2018 pranë ambienteve të Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë”, datë 14 Dhjetor 2017, në bashkëpunim me Zyrën e Punës Vlorë dhe Drejtorinë e Arsimit Profesional Vlore  u zhvillua Workshopi me temë “Tendencat e fundit në tregun e punës”. 

Në kuadër të aktiviteteve studentore kurrikulare  të parashikuara për vitin akademik 2017-2018 jashtë ambienteve të Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë”, datë 7 Dhjetor 2017, ora 12:30  një grup studentësh të Departamentit të Drejtësisë dhe Shkencave Politike morën pjesë në një aktivitet të zhvilluar nga Qendra e Informimit e Bashkimit Evropian në Vlorë...

Njoftojmë se Kolegji Universitar "Pavarësia Vlorë" në bashkëpunim me Youth Innovation Center organizojnë trajnimin me temë "How to Brand Yourself". Qëllimi i këtij trajnimi është t'i njoh pjesëmarrësit me mundësitë që i rrethojnë dhe t'ju mësojë metodat dhe teknikat për të promovuar veten dhe atë që dijnë të bëjnë në 4 bazat e jetës së tyre; shoqëri, universitet, intervistë pune dhe në punë.