Qendra Kërkimore për Shkencat Humane, pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore, ka organizuar Konferencën Shkencore Rajonale: “Zgjerimi i rolit të gruas për zhvillimin tërësor të shoqërisë”.
Qëllimi i kësaj konference përtej objektivave të kërkimit shkencor, ishte edhe zgjerimi dhe shtrirja e urave të bashkëpunimit me të gjithë aktorët dhe faktorët lokal.
Në këtë konferencë u paraqitën 37 punime shkencore të grave të cilat vijnë nga profile të ndryshme profesionale duke i ndarë në disa panele si gra nga politika lokale, gra nga politika qendrore, gra nga administrata publike, gra drejtuese të institucioneve, gra mësimdhënëse, publiciste, shkrimtare si dhe gra në fushën akademike.

FOTO GALERI

Në kuadrin e këshillimit të karrierës pedagog dhe studentë të Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë” vizituan maturantët e shkollave të mesme publike dhe jopublike në qytetin e Vlorës. Maturantët u njohën me strategjinë, misionin, vizionin dhe programet e studimore të Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë”

FOTO GALERI

Në datën 22 shkurt 2018, në ambjentet e Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë” u shfaq monodrama “Performanca”, një vepër e Odise Kotes  e performuar  dhe përshtatur nga aktori dhe producenti  i talentuar  Marsias Lila. Trama moderne e kësaj monodrame  shfaqi  një mesazh dhe interes  të jashtëzakonshëm tek të gjithë pjesëmarrësit.

FOTO GALERI

Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” dhe Kolegji AAB nënshkruan memorandum bashkëpunimi për bashkëpunim në rrjetin e Bibliotekave të të dy institucioneve.Në mënyrë që të zgjerohet bashkëpunimi ekzistues arsimor, shkencor dhe kulturor, Kolegji AAB dhe Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë”, në datë 16 Shkurt 2018 nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje e kryen z. Urim Sallauka, drejtor i Bibliotekës Universitare të Kolegjit AAB dhe Dr. Engjëllushe Zenelaj, drejtoreshë e Qendres Kërkimore Shkencore të Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë”.Fushat e veçanta të bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve përfshijnë rrjetin e bibliotekave, si: bashkëpunimin ndërmjet stafit të bibliotekave, shkëmbime botimesh të ndërsjellta, dhënie aksesi për përdorimin online të bibliotekave elektronike, përdorimin online nga ana e studentëve, studiuesve shkencorë dhe pedagogëve në bibliotekat elektronike.

FOTO GALERI