Njoftohen të gjithë aplikantët fitues të Raundit I, që të paraqiten në Sekretarinë Mësimore të Kolegjit Universitar "Pavarësia Vlorë" për të kryer regjistrimin në një nga programet e studimit në të cilin janë shpallur fitues.
 

Afati i regjistrimeve për fituesit e Raundit I është prej datës 02 Shtator 2019, deri më datë 15 Shtator 2019.

 
Ju mirëpresim!
 

Lista e aplikatëve fitues të Raundit I

Njoftohen të gjithë aplikantët fitues të Raundit I, që të paraqiten në Sekretarinë Mësimore të Kolegjit Universitar "Pavarësia Vlorë" për të kryer regjistrimin në një nga programet e studimit në të cilin janë shpallur fitues.
 

Afati i regjistrimeve për fituesit e Raundit I është prej datës 30 Gusht 2018, deri më datë 12 Shtator 2018.

Youth Summer Municipality Tour, konceptuar në formën e një udhëtimi eksperiencash dhe ndarje shqetësimesh të të rinjve me autoritetet vendore për një Shqipëri evropiane, mbështetur nga Projekti “Bashkitë për Evropën”, ndaloi në datë 05.07.2018 në qytetin e Vlorës. Në bashkëpunim me Kolegjin Universitar “Pavarësia Vlorë” u zhvillua etapa e dyte e këtij turi ku të rinjtë bashkëbiseduan me Kryetarin e Bashkisë, Z. Dritan Leli në lidhje me plotësimin e kërkesave të të rinjve për standarte evropiane të cilësisë së jetës, mjedisit, shkollimit, shërbimeve publike dhe rekreacionit. Kjo etapë u përshëndet nga Zv. Rektori i Kërkimit Shkencor pranë Kolegjit, Dr. Myzafer Elezi dhe u mbështet nga anëtarë të tjerë të stafit akademik.

FOTO GALERI

Në ditën Ndërkombëtare të Mjedisit, Qendra Kërkimore për Shkencat Humane, pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore në Kolegjin Universitar "Pavarësia Vlorë", organizoi për studentët seminarin me temë : "Eko-Marketingu". Seminari u organizua nga drejtuesja e qendrës Dr. Engjëllushe Zenelaj. Qëllimi i seminarit u fokusua tek alternimi i dijeve kurrikulare më ato ekstrakurrikulare në përputhje me parimet e të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

FOTO GALERI