The "Promoting Sustainable Economic and Regional Employment, Education and Vocational Training in Albania" (ProSEED) program is funded by the German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ) and is implemented by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. The project supports the Albanian Ministry of Finance and Economy (MEF)...

Në kuadrin e “Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve” u mbajt sot një workshop në ambjentet e Tirana International Hotel e organizuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS), Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë(MMSR), Agjensia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) dhe Fondacioni Europian i Trajnimit (ETF).

Në kuadrin e këshillimit të karrierës Kolegji Universitar "Pavarësia Vlorë" do të realizojë informimin e maturantëve mbi programet e studimit të ciklit të parë dhe të dytë sipas datave të planifikuara nga MAS, data 20 Shkurt deri më 02 Mars 2017.

Foto

As part of the European Week, the Department of Justice and Political Science also the Department of Economics in collaboration with the European Union Information Centre of Vlora, organized a scientific session on the topic: "The European Union: Challenge or Perspective? ".