Qendra Kërkimore për Shkencat Humane, pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore, ka organizuar Konferencën Shkencore Rajonale: “Zgjerimi i rolit të gruas për zhvillimin tërësor të shoqërisë”.
Qëllimi i kësaj konference përtej objektivave të kërkimit shkencor, ishte edhe zgjerimi dhe shtrirja e urave të bashkëpunimit me të gjithë aktorët dhe faktorët lokal.
Në këtë konferencë u paraqitën 37 punime shkencore të grave të cilat vijnë nga profile të ndryshme profesionale duke i ndarë në disa panele si gra nga politika lokale, gra nga politika qendrore, gra nga administrata publike, gra drejtuese të institucioneve, gra mësimdhënëse, publiciste, shkrimtare si dhe gra në fushën akademike.

FOTO GALERI

Në kuadrin e këshillimit të karrierës pedagog dhe studentë të Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë” vizituan maturantët e shkollave të mesme publike dhe jopublike në qytetin e Vlorës. Maturantët u njohën me strategjinë, misionin, vizionin dhe programet e studimore të Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë”

FOTO GALERI

Informative meeting with representatives of the  Different Weekend Foundation in the Vlora Region. At the premises of the University College "Pavarësia Vlorë" was organized an informative meeting with representatives of the Different Weekend Foundation in Vlora Region. Participants in this meeting were students and professors of the University College "Pavarësia Vlorë". During the meeting participants were introduced to the activity and organization of this foundation and were invited to become part of this initiative.

Gallery

The "Promoting Sustainable Economic and Regional Employment, Education and Vocational Training in Albania" (ProSEED) program is funded by the German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ) and is implemented by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. The project supports the Albanian Ministry of Finance and Economy (MEF)...