Orar Master       Ekonomi        Drejtesi         Inxhinieri Informatike       

Orari Master Semestri i Dytë 2017
Master Shkencor Ekonomi
Viti i Parë
DitaOraLëndaPedagogu
E Enjte 15:00 - 18:00 E Drejta Administrative E.Habili
E Hene 15:00 - 18:00 Taksimi V.Durmishi
E Marte 15:00 - 18:00 Analize Statistikore E.Cakrani
E Premte 15:00 - 18:00 Administrimi Publik Azeta Tartaraj
Viti i Dytë
DitaOraLëndaPedagogu
E Enjte 15:00 - 18:00 E Drejta Administrative E.Habili
E Premte 15:00 - 18:00 Administrimi Publik Azeta Tartaraj
Master Profesional Ekonomi
DitaOraLëndaPedagogu
E Enjte 15:00 - 18:00 Analiza, Kontabiliteti dhe Menaxhimi i Kostos II A.Lamaj
E Hene 15:00 - 18:00 Taksimi V.Durmishi
E Marte 15:00 - 18:00 Analize Statistikore E.Cakrani
E Merkure 15:00 - 18:00 Standartet e Kontabilitetit R.Lipi
E Premte 15:00 - 18:00 Analize e Pasqyrave Financiare A.Lamaj