MP-Financë dhe Kontabilitet i Firmave   MSH-Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare   MSH-Inxhinieri Informatike  MSH-Informatikë Ekonomike  MSH-Financë publike dhe Administrim Publik   MSH-E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare Publike

Sezoni i Dimrit Semestri i Parë 2017
Master Profesional
Financë dhe Kontabilitet i Firmave
Provime Viti i Parë
DataLëndaKomisioniAulaOra
2017-03-09 Menaxhim dhe Vleresim Risku V.Durmishi; A.Lamaj A4 15:00
2017-03-10 Kontabilitet i Avancuar V.Durmishi; A.Lamaj A4 15:00
2017-03-15 Analize dhe Menaxhim i Kostos A.Lamaj, V.Durmishi A4 15:00
2017-03-16 Menaxhim Financiar R.Lipi, E.Cakrani A3 15:00
2017-03-17 Metodat e Kerkimit E.Licaj, M.Murati A4 15:00